Kancelarię Doradztwa Podatkowego prowadzę na podstawie wpisu na listę doradców podatkowych pod numerem 11483 prowadzoną przez Krajową Radę Doradców Podatkowych.
Posiadam również uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych - Świadectwo Kwalifikacyjne nr 15045/99  nadane przez Ministra Finansów.
Posiadam  wieloletnie doświadczenie zawodowe w zakresie prowadzenia rachunkowości finansowej, zarządczej oraz obsługi podatkowej osób fizycznych i prawnych.

 

Kancelaria świadczy usługi w zakresie:

  • doradztwa podatkowego,
  • obsługi finansowo-księgowej,
  • obsługi kadrowo-płacowej,
  • nadzoru nad prowadzonymi księgami
  • doradztwa w zakresie rachunkowości zarządczej.